image description Apr,222020

ፍትሕ ክፍል 4- ዶ/ር አባድር ከዶ/ር ዘውድነህ ጋር ...

የአርትስ ቲቪ ወርልድ ፍትህ ዝግጅት አቅራቢ ዶ/ር ዘውድነህ በየነ ሃይሌ ከዶ/ር አባድር መሐመድ ጋር ስለ አማካሪ ጉባዔ ያደረጉትን ቆይታ ቅዳሜ ምሽት ይከታተሉ።

Read More
image description Mar,292020

ፍትሕ- ክፍል 1- ዶ/ር ጌዲዮን ከዶ/ር ዘውድነህ ጋር ...

በአስተዳደራዊ ፍትህ ጉዳዮችና በፍትሀብሄር ፍትህ አስተዳደር ላይ እንዲሁም ከለውጥ ስራዎች ጋር ተዛማጅ በሆኑ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ የሰላ ውይይትን ይዞላችሁ ይቀርባል። ፍትሕ - ክፍል1 -...

Read More
image description Feb,22020

የባለድርሻ አካላት ውይይት፡ መረጃ ነፃነትና ኮምፒውተር ወንጀል

በመረጃ ነፃነትና በኮምፒውተር ወንጀል ረቂቅ አዋጅ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር የተደረገውን ውይይት በሚመለከት ...

Read More
image description Dec,312019

የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ

የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በተዘጋጀው ረቂቅ አዋጁ ላይ ከህዝብ እና ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተካሄደ።

Read More
image description Dec,42019

ETV ቃለ መጠይቅ፡ ዶ/ር አባድር አማካሪ ጉባኤውን በሚመለከት

አለም አቀፍ ልምዶችን ባማከለ መልኩ በሚሻሻሉ ህጎች ላይ ምክረ ሀሳብ እየቀረበ መሆኑን ጉባኤው ገለፀ።

Read More