image description Oct,152020

የባለድርሻ አካላት ውይይት: የመረጃ ነጻነት ህግ

በሕግ እና ፍትሕ አማካሪ ጉባዔ የተቋቋመው የሚዲያ ሕግ የስራ ቡድን በመስከርም 12 ቀን 2013 ዓ.ም በተዘጋጀ የግማሽ ቀን የምክክር ጉባዔ ላይ በመረጃ ነጻነት ረቂቅ አዋጅ ላይ የባለድር...

Read More
image description Jun,22020

የባለድርሻ አካላት ውይይት፡ ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ...

በሕግ እና ፍትሕ ጉዳዮች አማካሪ ጉባዔ እና የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ አዘጋጅነት የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ረቂቅ ደንብ ግብአት ለማሰባሰብ ከባለድርሻ አካ...

Read More
image description Jun,12020

የመንግሥት አስተዳደር ሥርዓት በአዲስ ምዕራፍ ...

በኢትዮጵያ የአስተዳደር ተቋማት መመሪያዎች የሚጸድቁና የሚተገበሩበት መደበኛ ሂደት አልነበረም። የሚወጡ መመሪያዎችም ተደራሽነታቸው ከቁጥር የሚገባ ባለመሆኑ ዓላማቸውን ሳያሳኩ ይልቁንም ከወጡበ...

Read More
image description May,182020

ትውልዳዊ ዕይታ፡ የፍትህ ስርዓት ለውጡን ‹ባልተሳካላቸው› ...

በኢትዮጵያ የማኅበራዊ ለውጥ ይልቁንም በሕግና ፍትህ ስርዓት ለውጥ ታሪክ ውስጥ የተከፈሉት መስዋዕትነቶች ግብ ላይ አልደረሱም የሚለው እይታ እውነታ ላይ የተመሠረተ ቢሆንም፣ የተጋነነ እና ሙሉ...

Read More
image description May,112020

አዲስ ጅማሬ ወይስ የሐሰት ተስፋ?

በኢትዮጵያ የሕግ ታሪክ በተለያዩ ጊዜያት የፍትህ ሥርዓትን ለማሻሻል ጥረቶች ቢደረጉም ከሕግ የበላይነት አንጻር ከፍተኛ ለውጥ የሚያመጣ ሂደት ግን አልነበረም። የፍትህ ስርዓቱ ላይ በቀጥታም ይ...

Read More
image description May,72020

ከመመሪያ በታች ያሉ ሕጎች እንዳይኖሩ የሚከለክል አዋጅ ተረቀቀ

የአስተዳደር መመሪያዎችና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ወደ ፍርድ ቤት በመሔድ የሚከሰሱበትን ሥነስርዓት ይደነግጋል። የፌዴራል የአስተዳደር ተቋማት ማኑዋል፤ ጋይድላይን፤ ሰርኩላር እና ደብዳቤን እን...

Read More
image description May,42020

”ለማን አቤት ይባላል?” ለፍርድ ቤት! አዲሱ የአስተዳደር ...

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ (ዶ/ር) መንግሥት በርካታ የፖለቲካ እና ሌሎች የማሻሻያ እርምጃዎችን ሲወስድ የቆየ ቢሆንም መዋቅራዊ እና ስር ነቀል ለውጥ አምጥተዋል የሚባሉት እርምጃዎች ውስን መሆ...

Read More